«Κλειστά» επαγγέλματα και ανοιχτά μέτωπα…

Σύντομα η κυβέρνηση θ’ ανοίξει μέτωπο με νοµοσχέδιο που θα αφορά τα γνωστά 5 επαγγέλµατα, στα οποία αναφέρεται το Μνηµόνιο. Τα επαγγέλµατα αυτά είναι του δικηγόρου, συµβολαιογράφου, µηχανικού – αρχιτέκτονα, φαρµακοποιού και ορκωτού λογιστή. Επιπλέον, εξετάζεται να επεκταθεί και σε άλλα επαγγέλµατα που έχουν χαρακτηριστικά κλειστού, όπως αυτό του ορκωτού εκτιµητή (ακινήτων και άλλων), ενώ νέες ρυθµίσεις αναµένεται ναεισαχθούν για το επάγγελµα του ξεναγού, αν και ίσως µε µεταγενέστερο νοµοσχέδιο.

Να σηµειωθεί ότι σύµφωνα και µε το αναθεωρηµένο Μνηµόνιο (Νο 2) η Κυβέρνηση πρέπει παράλληλα µε το άνοιγµα των κλειστών επαγγελµάτων να ρυθµίσει νοµοθετικά και τη µεταφορά όλης της κοινοτικής νοµοθεσίας που αφορά την αµοιβαία αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, την οποία έχει έως τώρα καθυστερήσει.

Προεδρικά διατάγµατα

Το νοµοσχέδιο που ετοιµάζεται έχει συνολικό χαρακτήρα, δηλαδή προσδιορίζει ποιοι είναι οι περιορισµοί που υπάρχουν σήµερα στην άσκηση των εν λόγω επαγγελµάτων, ποιοι µπορούν να θεωρηθούν δικαιολογηµένοι καιποιοι αδικαιολόγητοι και ποιοι πρέπει νακαταργηθούν. Από εκεί και πέρα, θα εξουσιοδοτεί τα επιµέρους αρµόδια υπουργεία να εκδώσουν προεδρικά διατάγµαταή υπουργικές αποφάσεις για τη συγκεκριµενοποίη ση των νέων διατάξεων που θα διέπουν την άσκησή τους. Επίσης, εξετάζεται η κατάργηση άλλων περιορισµών που υπάρχουν σήµερα π.χ. στη λειτουργία επιχειρήσεων του υγειονοµικού τοµέα µόνο από επαγγελµατίες του κλάδου της υγείας.

Η έννοια του κλειστού επαγγέλµατος, όπως την αντιµετωπίζει το νοµοσχέδιο, προσδιορίζεται από περιορισµούς ή και προνόµια α) στην πρόσβαση και β) στην άσκηση του επαγγέλµατος. Οι περιορισµοί στην πρόσβαση είναι κυρίως γεωγραφικοί ή αφορούν την αδειοδότησή τους, ενώ οι περιορισµοί και τα προνόµια στην άσκηση αφορούν τις καθοριζόµενες αµοιβές, τα εγγυηµένα ελάχιστα περιθώρια κέρδους και την εγγυηµένη εργασία.

Για τους δικηγόρους

Ετσι, για παράδειγµα, για τους δικηγόρους προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισµένες τιµές των δικαστικών παραστάσεών τους. Αντί γι’ αυτές, οι δικηγόροι και οι πελάτες τους θα υπογράφουν συµβάσεις, µε βάση τις οποίες θα γίνονται οι κρατήσεις εισφορών για ταασφαλιστικά ταµεία και φυσικά θα επιβάλλονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις. Επίσης, οι δικηγόροι όλων των πόλεων θα µπορούν να παρίστανται σε δίκες οποιασδήποτε πόλης, ενώ θα επιτρέπεται και η διαφήµισή τους.

Οι συµβολαιογράφοι.

Για τους συµβολαιογράφους, στόχος του Μνηµονίου είναι να καταργηθούν οι γεωγραφικοί περιορισµοί που υπάρχουν, οι περιορισµοί στον αριθµό τους, η ελάχιστη αµοιβή, ηαπαγόρευση διαφήµισης. Οπως επισηµαίνεται όµως, το συγκεκριµένο επάγγελµα είναι ειδική περίπτωση, καθώς στην Ελλάδα και γενικάστον ευρωπαϊκό Νότο οι συµβολαιογράφοι είναι δηµόσιοι λειτουργοί καιόχι ένα ακόµη νοµικό επάγγελµα, όπως τουςθεωρούν στη Βόρεια Ευρώπηκαι όπως τουςαντιµετωπίζει το Μνηµόνιο. Εποµένως, ενδέχεται να υπάρξουνακόµη και συνταγµατικά προβλήµατα.

Οι µηχανικοί.

Για τους µηχανικούς και τους αρχιτέκτονες προβλέπεται να καταργηθούν οι καθορισµένες ελάχιστες αµοιβές που σήµερα προβλέπονται για µελέτες κ.λπ. Οικαθορισµένες αµοιβές είναι το «προνόµιο» και των ορκωτών ελεγκτών.

Με τους φαρµακοποιούς, τέλος, το «πρόβληµα» είναι τα ελάχιστα καθορισµένα περιθώρια κέρδους.

Οι παραπάνω αλλαγές αναµένεται να οξύνουν τον ανταγωνισµό και να ευνοήσουν έτσι σταδιακά τη δηµιουργία ισχυρών γραφείων, εταιρειών κ.λπ. Για τους καταναλωτές, ενδέχεται να υπάρξει όφελος, µε την έννοια της µείωσης των τιµών, αλλά δεν αποκλείεται να σηµειωθούν και παρενέργειες, µε την υποχώρηση της ποιότητας των παρεχοµένων υπηρεσιών

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s